Rådgivning i forbindelse med køb og salg af brugerejendomme og investeringsejendomme

I Karhof Bolig og Erhverv er vi et team, som arbejder målrettet for dig. Vi har igennem mange år arbejdet med at rådgive og handle, hvad enten det er køb eller salg af ejendomme.
Når du skal købe en ejendom, så hjælper vi dig igennem hele købsprocessen. Vi kigger blandt andet på, om det er en ejendom med et udviklingsprojekt eller en ejendom uden nogen former for udvikling. Vi kigger på om der er drift i ejendommen i dag. Vi rådgiver i forhold til transaktionsstruktur. Vi vejleder dig omkring købsaftalen, hvad enten det er køb eller salg. Vi hjælper med den juridiske due diligence og sikrer at du er klar over alle de elementer, som kan være en risiko når du handler. Vi sikrer at du overholder de retningslinjer, som loven foreskriver, hvad enten det er tilbudspligt eller skattemæssige konsekvenser. Vi hjælper dig igennem de svære steps ved forhandling og sikrer at du står bedst muligt, hvad enten det er et køb eller et salg.

Transaktionsstruktur

Vi rådgiver både i forhold til en aktieoverdragelse eller en selskabsoverdragelse. Her rådgiver vi omkring aktivet/aktiverne, som betegnes som udlejningsejendommen. Vi rådgiver dig omkring købesummen, de igangværende aftaler, som vedrører ejendommen og sikrer at disse overdrages korrekt. I sidste ende sikrer vi at skødet overholder de retningslinjer, som lovgivningen udstikker.

Due diligence

-hjælp til køb af brugerejendom eller investeringsejendom
Når vi arbejder med due diligence, så arbejder vi ud fra tre forhold:
DEN JURIDISKE DUE DILIGENCE
DEN FINANSIELLE DUE DILIGENCE
DEN TEKNISKE DUE DILIGENCE

JURIDISK DUE DILIGENCE

- udarbejdes i samarbejde med en advokat
Vi rådgiver inden for 10 fokusområder, som når hele vejen rundt om din investering, hvad enten det er til din egen virksomhed eller som investeringsejendom.

FINANSIEL DUE DILIGENCE

- udarbejdes i samarbejde med en revisor
Vi arbejder med 6 fokusområder, når vi rådgiver dig om den finansielle due diligence:

Rapporten kaldes en VDD-rapport. Vi får stillet skarpt på de problematikker, som eksisterer omkring ejendommen og får dem indkapslet i vores prissætning.

TEKNISK DUE DILIGENCE

- udarbejdes i samarbejde med en byggesagkyndig
I forbindelse med at du skal købe eller sælge, arbejder vi med den tekniske due diligence. Det gør vi for at sikre, at du som køber eller sælger får det mest optimale salg. Vi belyser de vigtige elementer ved din ejendom. Hvad enten din ejendom er 3 år gammel eller 70 år gammel, arbejder vi med denne proces, fordi den skaber en ro omkring værdisætningen.

Når vi starter processen som rådgiver, udarbejdes et LOI og en NDA, som sikrer at vi kan arbejde i ro og mag.
Med baggrund i vores ”findings” udarbejdes der en SPA, som danner grundlaget for den endelige købsaftale.
Målet er at sikre at både køber og sælger gør en god handel!