Due Diligence er en undersøgelse, som vi foretager i forbindelse med at investorer er i gang med at købe en erhvervsejendom. Vi starter ud med at evaluere ejendommen, dens funktionalitet i dag, og hvilke muligheder ejendommen besidder foruden dens nuværende anvendelse. Herefter går vi dybden og ser på hvordan produkter, systemer og forretningsproces kan kombineres for at skabe et optimalt afkast/overskud. Så går vi i dybden med den offentlige profil i form af lokalplaner og kommuneplaner og sikrer at der ikke er begrænsninger for de visioner man som ejer ønsker.
Efterfølgende kigger vi på den nuværende stabilitet i bygningen i form af økonomi. Her er der særligt fokus på den nuværende og kommende økonomi. Det er alt fra lejekontrakter, investeringer som skal foretages og den generelle drift. Dernæst udarbejder vi typisk en rapport, som beskriver de steps som vi mener man bør tage i forbindelse med investeringen, således at projektet er og bliver bæredygtigt. Herefter afholder vi i samarbejde med ejers bank et møde, hvor vi som investors sparringspartner gennemgår ovenstående. Når vi arbejder med investorer, så er der etableret en fast strategi, som vi følger op på 2-4 gange årligt. Vi giver løbende en tilbagemelding om vi skal arbejde videre med næste del i processen, således at vi ikke bare bruger unødig økonomi, såfremt vi allerede på kort bane kan se, at projektet ikke kan gennemføres.

Almindelig vurdering foretager vi for en del virksomhedsejere. Det gør vi i forbindelse med at de skal etablere et nyt lån. De bruger vores vurdering som støtte til den vurderingssagkyndige fra banken som skal ud og vurdere deres ejendom, da det tit kan være meget kompliceret at vurdere en erhvervsejendom. Værdiansættelse af byggerater, uudnyttede arealer eller befæstede arealer som endnu ikke bær en lejeindtægt, men kan komme til det, er alt sammen noget som skal være en del af rapporten.

Vurderingsrapport er noget, som vi hjælper en del revisorer og advokater med. De efterspørger vurderingen i forbindelse med årsregnskabet. Det gør de for at styrke regnskabet samt sikre, at de har bogført den korrekte værdi i regnskabet. Vi går lidt mere i dybden med ejendommen og gennemgår potentialer.

Vurdering af lejeniveau er noget vi hjælper med, når en investor skal til at realisere sin investering og vil sikre sig, at man ikke starter ud med en tvist. Vi hjælper også i forbindelse med en tvist mellem udlejer og lejer. Vi vurderer om den ønskede leje er sat for højt, og hvilke muligheder der er, for at få en højere leje.
Vi arbejder kun i de områder, hvor vi opererer til dagligt og hvor vi har et solidt markedskendskab..

Erhvervslejekontrakter er noget, som vi har stor kompetence inden for. Når du skal have udarbejdet en kontrakt, så er der mange faktorer som er i spil. Vi har igennem mange år udarbejdet et solidt manus, som sikrer dig og din virksomhed en faglig og kompetent kontrakt. Erhvervslejeren og indholdet af din lejekontrakt er med til sikre værdien i din ejendom. Derfor er det vigtigt at du altid får en optimal sparring.

Optimering af ejendomme hjælper vi mange investorer med. Vi gennemgår ejendommen fra A-Z. Når vi har analyseret ejendommen og dens potentiale, udarbejder vi en rapport omkring de muligheder, der ligger for optimering. Vi gennemgår alle dokumenter og sikrer at du får en plan, som kan gennemføres med det samme.
Vi kigger ind i processor som:
Konverteringsmuligheder, hvor det er muligt at omdanne ejendommen fra eksempelvis kontor til bolig. Vi oplever at mange i de større byer, har arbejdet meget med at konvertere tomme kontorlokaler til anden form for udnyttelse. Det er tit en tæt dialog med kommunen, der afgør om projektet kan lade sig gøre. Det kan også være at ejendommen ligger udenfor lokal- og kommunalplan, som kan give frie muligheder for en konvertering. Det har vi senest oplevet i Roskilde.
Energirenoveringer er noget som er meget oppe og vende, da det er blevet et krav for ældre boligudlejningsejendomme efter BRL §5.2., hvis du vil opnå mulighed for at modernisere. Der kan være mulighed for at regulere leje i sådanne tilfælde.
Ejerlejlighedsopdelinger er også noget som mange investorer arbejder med. Her kan nævnes fredede ejendomme eller ejendomme, som er opført efter et hvis årstal som giver mulighed for opdeling.
Byggerater kan give en projekt mulighed, men de indeholder også en indre værdi for din ejendom.
De kunne også tilføres til eksisterende lejere, hvor vi som rådgiver, sammen med din revisor, vil hjælpe dig til at skabe den nødvendige kapital der skal til, for at gennemføre projektet. Der kan være mange strategiske overvejelser i forbindelse med byggerater, da et projekt lukker for et andet.
Vi ser også ind i tilskud på de kommende renoveringer, men det er i nogle tilfælde også muligt at få tilskud når du har renoveret forinden.
Vi vil løbende have fokus på lejeudvikling. Det er vigtigt at du har en stærk sparringspartner når dine erhvervslejekontrakter udformes. Kontraktgrundlaget er afgørende for dit fremtidige afkast.
Vi kigger også ind i de eksisterende bygninger og ser på om vi kan udnytte det areal som findes i dag, på en mere optimal måde. Et anden faktor er arealet omkring bygningerne, som til mange overraskelse kan være ekstremt lejebærende. I kombination med lokalplan og kommuneplan sikrer vi, at du som udlejer overholder retningslinjerne.
Så er der hele den økonomiske del af optimeringen. Her sikrer vi, at du overholder rammerne og skaber et fundament, som både du og banken kan se ind i.
Sale and lease back kan nogle gange være den rigtige løsning. Det kan være i forbindelse med et generationsskifte eller en sårbar drift, hvor et muligt køb af ejendommen skal gennemføres mere strategisk. Det kan være i forbindelse med byggerater, men det kan også være i forbindelse med optimering af driften.
Så er der selve dokumentationen. Overholder du det regelsæt som kræves, som i sidste ende er med til at sikre værdien af din investering.