ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Når du skal leje et lejemål eller udleje et lejemål, så er der rigtig mange forhold, hvor det kræver stor viden og erfaring. En erhvervslejekontrakt er kompliceret, og det er vigtigt, at du har styr på erhvervslejeloven og markedet.
Vi arbejder til dagligt for mange private og professionelle investorer, kapitalfonde og investeringsforeninger. Vi har i mere end 25 år arbejdet med erhvervslejekontrakter og har i den forbindelse opbygget en solid erfaring inden for området.
Vi har igennem tiden rådgivet mange virksomheder og udarbejdet mange kontrakter.
Her er nogle af de forhold som er vigtige at forholde sig til i forbindelse med udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt: