Salg af din brugerejendom

Når du sælger din brugerejendom, så er der mange processer der skal tages højde for. Du har købt ejendommen med det formål at drive din virksomhed på lokationen. Derfor har du brug for en specialist på området, som kan realisere din investering og give dig nye muligheder. Vi sælger brugerejendomme til virksomheder som ønsker nye lokaler, men også til investorer, som ønsker at udvikle din ejendom og leje lokalerne ud.
Vi kender mange virksomheder, som er på jagt efter en ny lokation. Det er derfor vigtigt at lave en grundig analyse af potentialet for ejendommen.
Vi arbejder til dagligt for mange private og professionelle investorer, kapitalfonde og investeringsforeninger. Vi har i mere end 25 år arbejdet med at sælge investeringsejendomme i alle prisklasser. Vi har opbygget et team bestående af advokater, revisorer og byggesagkyndige, som har speciale i at rådgive omkring salg af større brugerejendomme i samarbejde med Karhof Bolig og Erhverv.